Lancering van de studie naar een nieuw systeem voor de toewijzing van sociale woningen in Brussel

Rond wonen

Op 9 november kwamen het projectcomité en de stuurgroep, beide bestaande uit vertegenwoordigers van OVM’s en de BGHM, samen om het project van de toewijzingen te starten. Het project bestaat uit een studie over een nieuw systeem voor de toewijzing van de woningen in de Brusselse sociale huisvestingssector. Het is een van de strategische projecten van de sector, dat tot doel heeft een evenwichtig toewijzingssysteem in te voeren dat zowel voor de OVM's als de kandidaat-huurders gunstig is. 

Het Policy Lab van de Université Libre de Bruxelles, een academische instantie die zich toelegt op actieonderzoek en consultancy in de publieke sector, werd aangesteld om de studie uit te voeren. Het doel van de studie is tweeledig: ten eerste om te verduidelijken welke andere toewijzingssystemen kunnen worden ingevoerd, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de doelgroep, d.w.z. kandidaat-huurders, en hun verzelfstandiging. Ten tweede wil de studie een antwoord geven op de volgende vraag: hoe kunnen kandidaat-huurders idealiter worden bereikt bij de actualisering van hun dossier?  

Om deze doelstellingen te bereiken, zal het onderzoek uit drie delen bestaan: een analyse van het huidige woningtoewijzingssysteem, een benchmarking van andere digitale toewijzingssysteem in het buitenland en de uitwerking van een nieuw voorstel. Deze nieuwe tool mag kandidaat-huurders met weinig of geen digitale vaardigheden niet uitsluiten. Bijgevolg zullen naast het digitale toewijzingssysteem voldoende begeleidende maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat kandidaat-huurders niet worden uitgesloten. Het nieuwe systeem moet een administratieve vereenvoudiging mogelijk maken en de gemiddelde toewijzingstijd verkorten, en daarmee ook de leegstand verminderen. Daarnaast zal de studie de mogelijkheid onderzoeken om Appinest (aanvraag voor huurders) uit te breiden naar de kandidaat-huurders. Ten slotte moet er bijzondere aandacht worden besteed aan het mentale welzijn van de kandidaat-huurders wanneer ze geconfronteerd worden met een afwijzing in het digitale toewijzingssysteem. De studie loopt 6 maanden.

Back to top