Project Witte Vrouwen: welke vooruitgangen in 2023?

Nieuwbouw

In 2023 gebeurde er heel wat in het kader van het project Witte Vrouwen, dat 120 sociale woningen, 80 koopwoningen voor middeninkomens en 4,3 hectares groene en gemeenschappelijke ruimtes telt. Het project omvat woningen voor mensen met beperkte mobiliteit, huisvesting voor senioren en een groep intergenerationele woningen, maar ook collectieve infrastructuren zoals een kinderdagverblijf of een buurthuis. Het project ging in 2023 verder met een belangrijke mijlpaal: de gunning van de opdracht voor architectuurdiensten. En zoals in elke fase van het project Witte Vrouwen, was ook dit deel van het project het onderwerp van een participatief verloop met de buurtbewoners. 

De opdracht voor architectuurdiensten werd in maart gepubliceerd. Aan het eind van de maand kregen de inschrijvers de gelegenheid om de locatie te bezoeken om een algemeen beeld van het terrein te krijgen. Tegen eind juni moesten de inschrijvingen worden ingediend. De bureaus werden geselecteerd op basis van een schets. De opdracht werd uiteindelijk midden november gegund en de offertes (niet alleen van het geselecteerde team, maar ook de offertes die niet werden geselecteerd) werden aan de buurtbewoners voorgesteld aan de hand van hun schetsen. 

Het geselecteerde project 

Het winnende team is Aktaa +, een vereniging van twee architectenbureaus: Atelier Kempe Thill en Architectesassoc+. Het geselecteerde voorstel sluit perfect aan bij de wens om van de toekomstige Witte Vrouwenwijk een eco-modelwijk van de 21e eeuw te maken: de voorkeur wordt gegeven aan hergebruik, bestaande hulpbronnen, de keuze van de juiste materialen en het gedeeltelijke gebruik van materialen van biologische en geologische oorsprong. Er wordt ook grondig nagedacht over het concept van de hedendaagse tuinwijk, om ervoor te zorgen dat de wijk zich op een kwalitatieve manier integreert in de stedelijke omgeving. Het leven in de nieuwe wijk moet individueel, gezinsvriendelijk en ecologisch zijn. 

Aktaa + heeft verschillende thema's geïdentificeerd waarop het met zijn schets wilde reageren:  

  • Toe-eigening van de collectieve en individuele ruimten,  
  • Evoluerende leefruimten met flexibel gebruik,  
  • Gemeenschappelijke ruimten stimuleren met behoud van privacy,  
  • Het landschap in het hart van de woningen,  
  • Circulair bouwen en aanpasbaarheid,  
  • Waterbeheer en verbetering van de biodiversiteit,  
  • Het goede voorbeeld geven op het gebied van grondstoffenbeheer,  
  • Woonkwaliteit, sociale mix en programmering. 

De ambitie van het architectenteam is om oplossingen voor te stellen die collectieve activiteiten en gemeenschapshuisvesting stimuleren, door open, innovatieve ruimtelijke strategieën te implementeren die rekening kunnen houden met begrippen als toe-eigening en transformatie.

Back to top