Petite Île – CityGate: Vooraankondiging van de opdracht voor werken

Nieuwbouw

Het project Petite Île – CityGate, gelegen in Anderlecht, voorziet in de bouw van 254 sociale woningen, 108 geconventioneerde koopwoningen, een school, meer dan 16.500 m² ruimte voor economische activiteiten en bijbehorende infrastructuur, nieuwe wegen en de aanleg van de omgeving. Dit belangrijke vastgoedproject van het Brussels gewest is ambitieus vanwege de mix van functies, de voorbeeldigheid en het aantal betrokken partners.

In het najaar van 2024 zullen de BGHM en citydev.brussels een overheidsopdracht publiceren met het oog op de aanstelling van de dienstverlener die de werken zal uitvoeren. De opdracht omvat ook een deel “promotie” voor de geconventioneerde woningen en wordt uitgeschreven via mededingingsprocedure met onderhandeling.

Gelet op de grote ambities van het project is er nu al een vooraankondiging beschikbaar. Zo kunnen geïnteresseerde kandidaten al starten met de opzoekingen om hun deelnemingsaanvraag voor te bereiden. 

Petite Île - CityGate zal tot stand komen dankzij de betrokkenheid van een groot aantal partners. Er zijn heel wat publieke stakeholders bij betrokken, zoals de BGHM, citydev.brussels, de gemeente Anderlecht, de Anderlechtse Haard, de Ecole de tous, Beliris, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Net Brussel en de Federatie Wallonië-Brussel. Het team van ontwerpers bestaat uit verschillende architecten- en studiebureaus: noAarchitecten, Sergison Bates architects, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Aurélie Hachez + Elseline Bazin en de studiebureaus BOOM Landscape, Group D, Détang Engineering, Antea Group, daidalos peutz en CODIVES. Tot slot zal het project van nabij worden opgevolgd door SECO, AT Osborne en Amirato.

De ondernemingen die willen aansluiten bij dit indrukwekkende team en bijdragen tot de verwezenlijking van een nieuwe duurzame wijk in Brussel, worden uitgenodigd om de vooraankondiging van de opdracht voor werken te raadplegen, die een leidraad zal vormen bij de voorbereiding van hun kandidatuur.  

De documenten kunnen worden geraadpleegd via deze link.

Back to top