De BGHM komt voort uit de regionalisering van de Belgische staat. De instelling werd opgericht door het Koninklijk Besluit van 9 augustus 1985 aangaande de toepassing van de wet van 28 december 1984 in verband met de opheffing en herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut.

De inlichtingen en documenten die beschikbaar zijn op de website van de BGHM, mogen niet beschouwd worden als een authentieke weergave van de officieel goedgekeurde teksten. Enkel de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, hebben een authentieke waarde. 

    Back to top