Toewijzing van een woning

Op deze pagina vindt u informatie over wat er gebeurt wanneer u voldoende voorkeurrechten heeft en u bovenaan de wachtlijst van kandidaat-huurders staat. Lees ook hoe u een woning kan weigeren en wat hiervan de gevolgen zijn.

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Attribution d'un logement"

Als u zich bovenaan de lijst van kandidaat-huurders bevindt, zal de OVM met u contact opnemen om u een aangepaste woning voor te stellen. De OVM zal u een sociale woning toekennen als u het grootste aantal voorkeurrechten verzameld hebt.

Weigering van de woning

Een kandidaat-huurder die de voorgestelde woning weigert of niet binnen de reglementaire termijn antwoordt, moet een geldige reden opgeven. Vervolgens evalueert de OVM deze verantwoording.

Aanvaardt de OVM uw motivering niet? Dan wordt uw kandidatuur geschrapt bij alle OVM’s. De 6 daaropvolgende maanden mag u zich bovendien niet opnieuw inschrijven als kandidaat-huurder bij een OVM van het Brussels Gewest. Bij schrapping kan u een beroep doen op de klacht-en beroepsprocedure.

Als kandidaat-huurder kan u een voorgestelde woning enkel weigeren zonder geschrapt te worden als:

Sommige OVM’s nemen vóór de toewijzing van een woning al contact op met de kandidaat-huurders. In dat geval kunnen coöperatieve OVM’s de coöperatieleden vragen om een handvest te ondertekenen. Beslist u niet in te gaan op deze uitnodiging? Dan wordt uw aanvraag verworpen. Als de OVM in kwestie uw referentiemaatschappij is, wordt uw inschrijving bij alle OVM’s geschrapt. Hiervoor baseren we ons op artikel 11 van het besluit van 26 september 1996. Op het moment dat u effectief huurder wordt van een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM), worden alle openstaande inschrijvingen bij andere OVM’s geschrapt.

Dringende en uitzonderlijke gevallen

In buitengewone omstandigheden kan uw OVM afwijken van de rangorde van toekenning. Dat wil zeggen dat een bepaalde kandidaat-huurder bij wijze van uitzondering voorrang krijgt bij de toewijzing van een woning.

Dit is enkel mogelijk met toestemming van de sociaal afgevaardigde. Bovendien kan alleen de OVM deze uitzondering aanvragen bij de sociaal afgevaardigde.

Toewijzing aan de benadeelde kandidaat-huurder

Gaat u in beroep tegen de beslissing van de vastgoedmaatschappij in verband met een woning die toegewezen werd aan een andere (kandidaat-)huurder?
Indien het beroep in uw voordeel wordt beslecht krijgt u als benadeelde kandidaat-huurder absolute voorrang voor de eerstvolgende aangepaste woning die beschikbaar is.

De beroepsprocedure werd bepaald in artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode.

Toewijzing van een woning voor bescheiden of middeninkomens 

De voorkeurrechten bepalen welke plaats u krijgt op de wachtlijsten van de OVM’s waarbij u zich hebt ingeschreven. Wanneer u bovenaan de lijst met kandidaat-huurders staat, zal de OVM met u contact opnemen om u een aangepaste woning voor te stellen.

Voor de woningen voor bescheiden en middeninkomens kan er geen woning bekomen worden via een afwijking wegens dringende en uitzonderlijke omstandigheden! Als u een woning voor bescheiden inkomens weigert, bestaat het gevaar dat uw kandidatuur bij alle OVM’s wordt geschrapt.

Uitzondering : de weigering van een woning voor middeninkomens door de kandidaat-huurder heeft niet tot gevolg dat de kandidatuur wordt geschrapt.

Voor de mutatie van een onaangepaste woning naar een aangepaste woning, kan u de pagina "Mutatie naar een andere woning" bekijken.

Opgelet : via mutatie kan er niet van woningcategorie worden veranderd !

Back to top