Huurder zijn

Wanneer u sociale huurder bent, zijn er verschillende momenten waarop u mogelijk hulp nodig heeft. Hier vindt u de verschillende oplossingen en de steun die u kan ontvangen door de BGHM of andere organisaties. U vindt hier eveneens informatie over de Adviesraden van de Huurders (ARHUU's) en over Appinest, de applicatie die uw leven als huurder gemakkelijker maakt. 

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Être locataire"

Uw huurwaarborg

Om een sociale woning te kunnen huren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u eerst een huurwaarborg storten. Die huurwaarborg kan wettelijk gezien 4 vormen aannemen, waaruit u als huurder kan kiezen. We beschrijven voor u de mogelijkheden:

  1. Storting in speciën met storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening (geopend op naam van de huurder)
  2. Bankwaarborg
  3. Bankwaarborg omwille van type-contract tussen OCMW en financiële instelling
  4. Gespreid storting in speciën met storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening (geopend op naam van de huurder)

 

Votre contrat de bail

Uw sociale begeleiding

Wanneer u sociale huurder wordt, krijgt u doorheen uw hele traject maatschappelijke begeleiding door verschillende instanties. 

Hier kan u informatie vinden over: 

Illustration pour la page "Votre accompagnement social"

Huurprijs en huurlasten

Als u een sociale woning huurt, hangt uw huurprijs af van verschillende factoren:

  • het gezinsinkomen,
  • het aantal kinderen ten laste,
  • of er een persoon met een erkende handicap deel uitmaakt van het gezin,
  • de waarde van de woning.

In dit artikel leggen we u uit hoe u de huurprijs kunt berekenen voor een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en welke begrenzingen of verhogingen van de huurprijs van toepassing kunnen zijn op uw situatie. Ontdek informaties over de huurlasten.

Votre loyer et vos charges

Mutatie naar een andere woning

Een huurder die in een woning woont die niet is aangepast aan zijn of haar gezinssamenstelling, kan een aanvraag tot mutatie (verhuis) indienen. 

Illustration pour la page "Mutation dans un autre logement"

De adviesraden van de huurders

In een adviesraad van de huurders (ARHUU) zetelen verkozen huurders die alle huurders van een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) vertegenwoordigen. De ARHUU vormt de schakel tussen de huurders en de OVM.

De Adviesraad houdt zich bezig met kwesties die een groep huurders of alle huurders van de OVM aanbelangen en heeft dus niet als opdracht individuele problemen aan te pakken.

Uw App : Appinest

Ontdek Appinest.brussels, De app die het leven van huurders van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereenvoudigt!

Votre App : Appinest

Een klacht indienen

Bij een geschil met een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) kan u gebruik maken van de klachten- en beroepsprocedure vastgelegd in artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode

De procedure bestaat uit 2 fasen:

1. Klacht
2. Beroep

Illustration pour la page "Déposer une plainte"
Back to top