Huurder zijn

Wanneer u sociale huurder bent, zijn er verschillende momenten waarop u mogelijk hulp nodig heeft. Hier vindt u de verschillende oplossingen en de steun die u kan ontvangen door de BGHM of andere organisaties. U vindt hier eveneens informatie over de Adviesraden van de Huurders (ARHUU's) en over Appinest, de applicatie die uw leven als huurder gemakkelijker maakt. 

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Être locataire"

Uw sociale begeleiding

Wanneer u sociale huurder wordt, krijgt u doorheen uw hele traject maatschappelijke begeleiding door verschillende instanties. 

Hier kan u informatie vinden over: 

Illustration pour la page "Votre accompagnement social"

ARHUU

Als sociale huurder is het soms moeilijk om uw stem te laten horen bij uw Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM). Daarom kunnen alle huurders bij een specifieke OVM een aantal vertegenwoordigers kiezen om gedurende 4 jaar in de ARHUU te zetelen.

De ARHUU krijgt informatie over projecten van de OVM en verstrekt een advies voordat de OVM bepaalde beslissingen neemt. Op die manier vormt de ARHUU de schakel tussen de huurders en de OVM.

De ARHUU houdt zich niet bezig met individuele problemen, maar met kwesties die een groep of een geheel van huurders aanbelangen.

Illustration - Les CoCoLos

Uw App : Appinest

Ontdek Appinest.brussels, De app die het leven van huurders van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereenvoudigt!

Votre App : Appinest

Uw huurwaarborg

Om een sociale woning te kunnen huren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u eerst een huurwaarborg storten. Die huurwaarborg kan wettelijk gezien 3 vormen aannemen, waaruit u als huurder kan kiezen. We beschrijven voor u de mogelijkheden:

  1. Storting in speciën met storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening (geopend op naam van de huurder)
  2. Bankwaarborg
  3. Bankwaarborg omwille van type-contract tussen OCMW en financiële instelling

 

Votre contrat de bail

Een klacht indienen

Bij een geschil met een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) kan u gebruik maken van de klachten- en beroepsprocedure vastgelegd in artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode

De procedure bestaat uit 2 fasen:

1. Klacht
2. Beroep

Illustration pour la page "Déposer une plainte"

Huurprijs en huurlasten

Als u een sociale woning huurt, hangt uw huurprijs af van verschillende factoren:

  • het gezinsinkomen,
  • het aantal kinderen ten laste,
  • of er een persoon met een erkende handicap deel uitmaakt van het gezin,
  • de waarde van de woning.

In dit artikel leggen we u uit hoe u de huurprijs kunt berekenen voor een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en welke begrenzingen of verhogingen van de huurprijs van toepassing kunnen zijn op uw situatie. Ontdek informaties over de huurlasten.

Votre loyer et vos charges
Back to top