Over de BGHM

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is de instelling van openbaar nut die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de bevordering van sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De BGHM adviseert, begeleidt en controleert de 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) op technisch, sociaal, financieel en juridisch vlak.

Belangrijkste afbeelding
Bureaux de la SLRB

Onze opdrachten

De BGHM streeft ernaar een open, innoverende en voorbeeldige organisatie te zijn, die in grote mate bijdraagt tot de uitbreiding van het aanbod en de verbetering van de kwaliteit van sociale huisvesting in Brussel. 

Deze visie loopt als een rode draad doorheen de beheersovereenkomst tussen de BGHM en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De medewerkers van de BGHM zetten zich dagelijks in om die beloftevolle en ambitieuze visie in de sector van de sociale huisvesting in te voeren. Dit doen zij via vernieuwende methodes en een niet-aflatende aandacht voor de levenskwaliteit van de huurders. 

Personnes devant une fenêtre

Onze Raad van Bestuur

De beslissende instantie bij de BGHM is een Raad van Bestuur van 15 leden, onder leiding van een voorzitster en een ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder.

Illustration pour la page "Primes, aides et alternatives au logement social"

Onze sociaal afgevaardigden

Een sociaal afgevaardigde is aangesteld door de BGHM om erop toe te zien dat de 16 Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle regels naleven die op hen van toepassing zijn.

Elke sociaal afgevaardigde is voor een periode van 3 jaar verantwoordelijk voor de opvolging van één  of meerdere OVM(‘s).
Na die 3 jaar volgt hij een andere groep op.

Illustration pour la page "Nos délégués sociaux"

Werken bij de BGHM

Binnen haar organisatie creëert de BGHM een werkomgeving waarin haar personeelsleden vertrouwen kunnen hebben in het management, zich goed kunnen voelen op het werk en die hen in staat stelt resultaatsgericht te werken. De medewerkers krijgen steeds meer autonomie; dit betekent dat zij ook meer verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Personnel SLRB

Onze beheersovereenkomsten

De visie van de BGHM wordt concreet gemaakt via de acties die bepaald zijn in haar twee beheersovereenkomsten: de eerste verbindt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de BGHM, en de tweede wordt afgesloten tussen de 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) en de BGHM.

De bepalingen gekoppeld aan deze twee beheersovereenkomsten staan in de Brusselse Huisvestingscode

illustration - contrat de gestion

Transparantie

Hier vindt u informatie over onze verplichting tot transparantie en over onze Interne klachtendienst.

Fenêtres
Back to top