Onze opdrachten

De BGHM streeft ernaar een open, innoverende en voorbeeldige organisatie te zijn, die in grote mate bijdraagt tot de uitbreiding van het aanbod en de verbetering van de kwaliteit van sociale huisvesting in Brussel. 

Deze visie loopt als een rode draad doorheen de beheersovereenkomst tussen de BGHM en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De medewerkers van de BGHM zetten zich dagelijks in om die beloftevolle en ambitieuze visie in de sector van de sociale huisvesting in te voeren. Dit doen zij via vernieuwende methodes en een niet-aflatende aandacht voor de levenskwaliteit van de huurders. 

Belangrijkste afbeelding
Personnes devant une fenêtre

Nieuwbouw

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woningen in Brussel, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2005 het Gewestelijk Huisvestingsplan en in 2013 de Alliantie Wonen opgestart. Deze plannen hebben als doel de bouw van 8.000 openbare woningen voor de BGHM.

Projet Archiducs Sud

Aankopen

Openbare bouwgrond wordt steeds zeldzamer, wat betekent dat de overheidsinstanties over erg weinig terreinen beschikken waarop ze nieuwe woningen kunnen bouwen. 

Daarom doet de BGHM sinds 2015 actief aan prospectie voor de aankoop van bouwgrond, bestaande woningen, kantoorgebouwen, fabrieksgebouwen en ander vastgoed waar woningen kunnen worden gecreëerd. 

Deze aankopen zijn mogelijk dankzij sterke partnerschappen met de privé- en openbare sector. 

Emaillerie

Renovaties

De meeste sociale woningen werden gebouwd in de loop van vorige eeuw. Dat betekent dat aan bepaalde sociale woningen belangrijke renovatiewerken moeten gebeuren, niet alleen om niet bouwvallig te zijn, maar ook om te beantwoorden aan de huidige normen en de huurders een modern comfort te kunnen bieden.

Het renovatieprogramma wordt uitgewerkt via vierjaarlijkse investeringsprogramma's. 

Rénovation Cité Modèle

Programma 101e%

Het programma 101e% is erop gericht de levenskwaliteit in de sociale woonwijken te verbeteren door de extra investeringen te bieden die het verschil maken.

Dankzij de integratie van kunstwerken, de activering van gemeenschappelijke benedenverdiepingen, de inrichting van buitenruimtes of de realisatie van kleine uitrustingen zorgt de BGHM voor een aangename leefomgeving die de bewoners aanmoedigt om samen te komen.

Een sleutelelement voor het welslagen van deze projecten is de betrokkenheid van de bewoners bij het realisatieproces. Door participatie aan te moedigen draagt de BGHM bij tot de verbetering van het gemeenschapsleven en de mobilisering van de burgers.

Sociaal

Het sociale actiebeleid van de BGHM en de OVM’s streeft er naar de levenskwaliteit van sociale huurders in hun woning en in hun omgeving te verbeteren.

De BGHM moedigt elke vorm van participatie aan bij de sociale huurders en bij alle andere betrokkenen.

Zij is ervan overtuigd dat participatie helpt om haar globale doelstellingen te bereiken voor integratie in de verschillende buurten en ondervindt er dagelijks de voordelen van op vlak van menselijke uitwisseling.

Leefmilieu

De uitdagingen op vlak van leefmilieu zijn vandaag uiterst belangrijk. Daarom levert de BGHM inspanningen om klimaatopwarming tegen te gaan, biodiversiteit te beschermen en energie te besparen, zowel in haar eigen werking als in de globale sociale huisvestingssector.

 

 

Environnement

Financiering

De sociale huisvestingssector wordt gefinancierd met gewestelijke kredieten die de uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jaarlijks verschaft.

De BGHM is belast met het beheer en de uitvoering van de investeringsprogramma’s die goedgekeurd werden door de Brusselse regering. Sinds 2006 wordt 50% van de investeringskredieten voor renovatiewerken van bestaande woningen en voor de bouw van nieuwe woningen betaald met subsidies.

Cité Volta vue aérienne
Back to top