Belangrijkste afbeelding
centrale d'achat

De BGHM beschikt over verschillende aankoopcentrales waarvan haar directies, de 16 OVM’s en andere Brusselse openbare instellingen gebruik kunnen maken. Deze centrales bieden hen de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen bij een van de geselecteerde leveranciers zonder een overheidsopdracht te moeten uitschrijven. Aangezien de vermoedelijke hoeveelheden worden samengevoegd voor alle leden, zijn de tarieven vaak voordeliger dan bij individuele bestellingen.

Waaruit bestaat de aankoopcentrale?

Een aankoopcentrale groepeert de bestellingen van een aantal opdrachtgevers.

Op basis van de gunningscriteria die in het bestek werden opgenomen, heeft de BGHM elk perceel gegund aan maximum drie verschillende inschrijvers. Afhankelijk van zijn rangschikking krijgt elk geselecteerd bedrijf een minimaal bestelbedrag toegewezen tot in 2026 (jaar waarin de centrale ten einde loopt) of totdat het maximumbedrag van de centrale is bereikt. 

De leden van de centrale kunnen vervolgens ofwel rechtstreeks een bestelling plaatsen bij één van de geselecteerde bedrijven ofwel een nieuwe mededinging organiseren tussen verschillende inschrijvers, zonder de openbare aanbestedingsprocedure te moeten doorlopen. De leden zijn niet verplicht om beroep te doen op de bedrijven die werden gekozen – als zij andere dienstverleners willen aanspreken, kunnen zij een aparte overheidsopdracht uitschrijven.

Welke zijn de voorgestelde aankoopcentrales?

Consultancyopdrachten

Deze aankoopcentrale omvat verschillende percelen op het gebied van de volgende diensten :

  • Strategie en organisatie
  • ICT-strategie (Informatie- en communicatietechnologie)
  • Communicatie
  • Audit en interne controle
  • Ondersteuning en vastgoedontwikkeling
  • Financiële analyse
  • Evaluatie van overheidsbeleidsinstrumenten
  • Burgerparticipatie

Quantity surveyor

De bureaus die binnen deze aankoopcentrale werden aangesteld, zijn gespecialiseerd in quantity surveying, voornamelijk voor budgetbeheer. Zij hebben als opdracht gekregen om de actoren van sociale huisvesting onafhankelijk bij te staan voor de schattingen en analyses van de kosten en aantallen in elk stadium van bouw- en renovatieprojecten.

Hoe krijgt u toegang tot deze aankoopcentrale?

Om zich bij deze centrales aan te sluiten, moeten de organisaties het memorandum van overeenstemming en de bijlage invullen, ondertekenen en terugsturen naar Victoria Duray: vduray@bghm.brussels. 

Zodra dit protocol is ontvangen, maakt de BGHM een account aan voor de personen die vermeld zijn in het memorandum. Dit zullen de mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor het platform in hun organisatie, en eventueel degenen die diensten bestellen voor de aankoopcentrale. Zij kunnen ook andere gebruikers van hun organisatie toevoegen of verwijderen van het platform.  

Nadat de account is aangemaakt, is de centrale is toegankelijk via het platform Market op SharePoint.

Back to top