Nieuwbouw

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woningen in Brussel, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2005 het Gewestelijk Huisvestingsplan en in 2013 de Alliantie Wonen opgestart. Deze plannen hebben als doel de bouw van 8.000 openbare woningen voor de BGHM.

Projet Archiducs Sud

Gewestelijk Huisvestingsplan

Het Gewestelijk Huisvestingsplan, dat werd ingevoerd door het Brussels Gewest in 2005, wil 5.000 woningen bijbouwen waarvan 3.500 sociale woningen en 1.500 woningen voor middeninkomens.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering vindt het erg belangrijk om alle, ook lokale, initiatieven aan te moedigen die voor een stijging van het aantal openbare woningen kunnen zorgen. Naast de woningen die worden voorzien door SFAR en het Woningfonds, wil de BGHM in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan 4.000 woningen bouwen.  


Alliantie Wonen

In 2013 brengt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar woonbeleid in een hogere versnelling en lanceert een nieuw huisvestingsplan: de Alliantie Wonen.

De doelstelling? Beantwoorden aan de groeiende vraag naar sociale woningen in Brussel. In het kader van dit plan, werd de BGHM gevraagd om 4.000 woningen te bouwen, waarvan 3.000 sociale woningen en 1.000 middenklassewoningen.

De Alliantie Wonen biedt een nieuw financieel raamwerk dat zich over verschillende jaren spreidt. Naast de bouw van nieuwe sociale woningen en middenklassewoningen, plant de BGHM ook meer koopwoningen, bescheiden woonsten en woningen tegen vastgestelde prijs. Dankzij de Alliantie Wonen worden er ook bijkomende middelen voorzien voor de renovatie van het sociale woningenbestand.

Binnen de Alliantie Wonen wordt er ook een deel vernieuwende woningen voorzien, waarin de BGHM een voorloper is. Zij bouwt gemeenschapswoningen en intergenerationele woningen voor mensen die zelfstandig leven, bejaarden of personen met beperkte mobiliteit, om het leven in een gemeenschap aan te moedigen en geïsoleerde mensen opnieuw een plaats te geven in de wijken.

Back to top