Sociale begeleiders bij werken, een sleutelfunctie bij renovaties

Rond wonen | Renovatie

De Sociale begeleiders bij werken (SBW's ) spelen een essentiële rol in het beheer van werken in een bewoonde omgeving. Verschillende nieuwe mensen zijn onlangs in deze rol bij de OVM’s aan de slag gegaan. 

De werkgroep Renovatie in een Bewoonde Omgeving organiseerde een ontbijt om de SBW's in de sector de kans te geven elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en banden aan te halen. Deze informele bijeenkomst was erop gericht de gelegenheid te bieden om ervaringen uit te wisselen en synergieën tussen SBW's op te bouwen. 

De discussies waren verrijkend en hielpen om de specifieke kenmerken van deze functie te benadrukken, waarbij de sterke punten, de uitdagingen en de eigen kenmerken werden geïdentificeerd. Het gaat om een sleutelrol die het verloop van de werken vergemakkelijkt.   

SBW’s hebben een breed scala aan opdrachten en vaardigheden. Als een Zwitsers zakmes handelen ze soms bij hoogdringendheid en bevorderen ze de communicatie tussen alle betrokken partijen. Ze vormen de schakel tussen de Technische en Sociale Diensten bij de OVM’s, maar ook tussen de OVM zelf, de huurders en de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken... Hun werk is veelomvattend en maakt het mogelijk om mensen terug centraal te stellen in het renovatieproject.

Op verzoek van de SBW's zullen er zeer binnenkort andere bijeenkomsten worden georganiseerd. De volgende zal plaatsvinden op een site waar onlangs gewerkt werd in een bewoonde omgeving.  

En tot slot, dankzij deze ontmoeting en een pertinente opmerking, werd deze werkgroep omgedoopt tot "Renovatie in een bewoonde omgeving", een nieuwe naam die beter de geest van dit werk weergeeft. 

De werkgroep wil alle SBW's bedanken voor hun actieve deelname en inzet.

Back to top