Programmatie "Eten in mijn wijk"

Sociale actie

Het project voor sociale cohesie Bempt, de Zuiderhaard, de Gemeente Vorst, de vzw VRAC en de bewoners van de Bemptwijk stellen deze maand verschillende activiteiten voor over toegang tot duurzame voeding. Deze activiteiten, bestemd voor de bewoners van laag Vorst, komen tot stand in het kader van de lancering van het Empowerment project “Voeding in Bempt” gefinancierd door de BGHM.

De programmatie voorziet kookworkshops, de ontwikkeling van groepsaankopen VRAC en de verkoop van bio voedselpakketten van de vzw P.A.N.I.E.R.S.

Er zullen nog tal van andere leuke activiteiten volgen doorheen het jaar, ook binnen het kader van het Wijkcontract 2 Cités, door en voor de bewoners. Zo wordt de toegang tot kwaliteitsvolle voeding voor iedereen mogelijk.

Ontdek het volledige programma hier.

Back to top