Contour #19 is uit

Contour

Contour #19 is beschikbaar!

In deze 19e editie gaat het vooral over empowerment, ofwel de daadkracht van onze sociale huurders. Het sociale aspect van onze sector staat helemaal op de voorgrond. 

U vindt ook twee interviews terug die gaan over de strategie van de sector: een eerste over de nieuwe federatie van de 16 Brusselse OVM's, Social Housing Brussels, en een tweede over de verschillende strategische projecten van de sector.

En zoals steeds, vindt u ook alle andere nieuwtjes over de Brusselse sociale huisvestingssector terug in deze Contour.

Back to top