Jaarlijks colloquium: focus op empowerment in de sociale huisvesting

Colloquium

Op woensdag 29 november heeft de sociale huisvestingssector een voormiddag gewijd aan het concept empowerment. De centrale vraag was: gaat het om een utopie, of om een maatschappelijke visie die samen kunnen verwezenlijken? Doorheen het colloquium, bestemd voor alle professionals uit de sector, deelden de sprekers hun ideeën en ervaringen.

Na een inleiding van Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou, stelde adjunct-directrice-generaal Dorien Robben het onderwerp voor door het in zijn context te plaatsen. Sociale huisvesting moet een springplank zijn waardoor huurders hun rol kunnen opnemen als betrokken burgers.  

Hassan Al Hilou van Capital Belgium kwam zijn persoonlijke ervaring met empowerment delen en benadrukte het belang om jonge Brusselaars te begeleiden in hun zoektocht naar het pad en de job die bij hen passen.

Ana Franco en Catherine Grosjean (BGHM) en Vassilis Alexandris (Impact consulting) legden de transversale aanpak uit die nodig is voor de empowerment van sociale huurders, en deelden de resultaten van de studie die ze hierover voeren. Hun presentatie werd gevolgd door een terugblik op de geschiedenis van de huurderscoöperatieven door Laurent Vanclaire et Amy Cissé (ABC).

Een markant moment van het colloquium bestond uit de getuigenissen van bewoners van Evere en van OVM Everecity. Daisy Auquier deelde de visie van Everecity over de daadkracht van bewoners, en Youen Arts van PSC De Là Haut deelde zijn herinneringen over het bijzondere traject van een van de bewoners. Virginie Martin (CityZen) en Claudine Kabumba (vzw DLR Hope) spraken, als geëngageerde burgers vanuit hun eigen beleving, over het recht op gezonde voeding en op ondersteuning voor jongeren met een beperking.

Tot slot hebben Christine Schaut (ULB) en Nele Aernouts (VUB) hun blik als expertes in stedenbouw en sociologie gedeeld over de verschillende presentaties van voormiddag, en rondde directeur-generaal Yves Lemmens het colloquium af.

Tussen de presentaties door konden de deelnemers genieten van een fototentoonstelling over de bewoners van Logis-Floréal in het Atrium van het BEL. "Portretten van 0 tot 100 jaar" was een participatief fotoproject in het kader van het honderdjarig bestaan van Logis-Floréal.

Back to top