Renoveren in bewoonde sites: focus op de participatie van de huurders

Ronde tafel

Welke rol kunnen participatieprocessen spelen in de begeleiding van de huurders bij de renovatie van hun woonplek? Dat was de centrale vraag tijdens het tweede rondetafelgesprek dat op 21 september door de directie Patrimonium werd georganiseerd.  Een thema dat een talrijk en geëngageerd publiek aansprak.

De bewoners meekrijgen in het verhaal, echt kunnen inspelen op hun behoeften, hen betrekken bij het project.  Dat zijn slechts enkele van de voordelen van participatie en van een aanpak die de mens resoluut centraal plaatst. 

Een dag met een gevarieerd programma

De ronde tafel begon met een theoretische kadering van het begrip “participatie” door de Facilitator Duurzame Wijken en met getuigenissen van Molenbeekse Woningen en Dynacité (Franse sociale verhuurder) over enkele van hun participatieve acties in het kader van de sociale huisvesting. 

Dat eerste deel vormde de basis voor de rest van de dag, die erop gericht was creatieve oplossingen uit te werken voor concrete gevallen: welke werkpistes verkennen? Welke valkuilen vermijden?  Het werd een zeer boeiende discussie!

De uitdaging van werken in bewoonde sites

De ronde tafel van 21 september kadert in het project « Toolbox renoveren in bewoonde sites ». Het project wordt geleid door de directie Patrimonium en helpt de uitdaging van renoveren in een bewoonde omgeving aan te gaan. 

In de lente van 2023 werd een eerste ronde tafel georganiseerd met als thema:  “Technische sociale begeleiding tijdens de werken”.

Back to top