Van Overbeke

  • 2026
  • BGHM
  • €31 650 671
  • 85
Adres

Van Overbekelaan
1083 Ganshoren
België

Construction
Staat
Studifase
Type woning
Sociale woningen 17

Woningen voor middeninkomens 68

Autoparkeerplaatsen 53

Fietsparkeerplaatsen 209

Kinderdagverblijven 1

Gemeenschappelijke ruimtes 1

Sportuitrustingen 1

Aantal kamers per sociale woning Aantal woningen
1 kamer

3

1 kamer voor personen met beperkte mobiliteit 1
2 kamers 3
2 kamers voor personen met beperkte mobiliteit 1
3 kamers 5
4 kamers 3
5 kamers 1
TOTAAL 17

 

Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens  Aantal woning voor middeninkomens
1 kamer 27
1 kamers voor PBM* 1
2 kamers 19
2 kamers voor PBM* 1
3 kamers 15
3 kamers voor PBM* 1
4 kamers 3
5 kamers 1
TOTAAL 68

*Persoon met Beperkte Mobiliteit

Architect
Dierendonckblancke Architecten
Subsidiërende overheid
BGHM
Woningbeheerder
LOJEGA
Back to top