PSC De Là Haut

 • 2017
 • Adres

  Parisstraat, 43
  1140 Evere
  België

Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Lokale diagnose:

Bewonersvergaderingen, organisatie van activiteiten zonder specifieke reden in de wijk of in het lokaal om te zorgen voor ontmoetingen en kennis te nemen van de behoeften en middelen van de wijk om de plaatselijke diagnose van dat nieuwe PSC te verrijken in het kader van zoeken en actie.

 

Gezelligheid – contacten leggen

 • Everse en uiteenlopende feesten tussen bewoners in het gemeenschapslokaal
 • Wandelingen voor senioren
 • Jogging
 • Deelname aan het collectieve fresco van het project « onze wijk opnieuw uitvinden » op hoek van de Parijsstraat te Evere
 • Collectieve maaltijden met groenen uit de moestuinen, soepwedstrijden,….

 

Participatieprojecten van collectief belang

Op basis van thema’s zoals wonen, beveiliging en inrichting van de openbare ruimte, de collectieve uitrustingen en diensten, netheid, …

 • Steun aan de inrichting van een beveiligde fietsenstalling
 • Steun aan de oprichting van een burgerworkshop fietsherstelling
 • Steun aan de verbetering van de moestuin in de wijk en ontwikkeling van collectieve projecten om doordachte collectieve oplossingen voor te stellen om op de behoeften in te spelen: collectieve moestuinen, oprichting van een team dat moestuinbakken en bloembakken in recuperatiehout maakt, inrichting van een bijenkorflocatie in de moestuin, uitwerking van samenwerkingsverbanden.

 

Communicatie

 • In het kader van voortgezette opleiding met ’Entrela’ een workshop oprichting voor digitale ondersteuning van burgerinitiatieven (maken van affiches voor de projecten van bewoners door bewoners, uitwerking van elektronische beheers- en communicatie-instrumenten voor bewoners met projecten zoals rekenbladen, tekstverwerking, lay-out, diavoorstelling, videocreatie op LINUX en de vrij beschikbare software ervan.

 

Die burgerworkshop zorgde ondertussen al voor: een affiche en een folder voor het project « Gym », een folder voor de debatvergadering over de verfraaiing en de netheid in de wijk, de creatie van twee videoclips over hun digitale workshop en over de moestuinen in de wijk.

 • Creatie van een Facebookpagina: « PSC De Là Haut »
 • Publicatie op 15 oktober van een artikel over de animaties van het « bijenproject » om het behoud van de biodiversiteit te bewaren in het blad van Everecity « Blablacity »
 • Publicatie van artikels in het blad van ’Entrela’ (presentatie van het PSC De Là Haut en de burgerworkshop fietsherstelling);

 

Werken in netwerken

Thema gezondheid en welzijn

 • Uitwerking van netwerken rond sport en welzijn voor iedereen en uitwerking van een samenwerkingsverband met de vzw « Univers Elle » samen met de bewoners om in de wijk turnlessen voor vrouwen en senioren te organiseren

 • Netwerking met de vzw’s en de burgerinitiatieven met het oog op de ondersteuning, de oprichting en de uitwerking van een vzw tussen bewoners om gezinnen met autistische kinderen te helpen.

 • Participatie met Everecity en het Kenniscentrum met de steun van de Koning Boudewijnstichting rond de invoering van een door Everecity opgericht netwerk van hulp en uitwisseling voor de senioren van de wijk om hen zo lang mogelijk autonoom in hun woning te houden. Dat gebeurt door de bundeling van hun expertise en de actiemiddelen van de maatschappelijk werkers in de wijk, van het Kenniscentrum en de solidaire bewoners die in verband met die problematiek in de wijk actief zijn.

 

Thema netheid:

 • Werk met de cel « Sociale Ontwikkeling » van Everecity rond de organisatie van debatten, animaties voor de steun aan initiatieven in de wijk om een diagnose uit te werken en te blijven communiceren en bijstand te verlenen aan burgerinitiatieven die rond dat thema gesteund of ontwikkeld moet worden.
 • Steun aan burgerinitiatieven ter verfraaiing van de wijk via aanplantingen, schilderen van de gangen van een gebouw om graffiti te verwijderen.
 • Uitwerking van een creatieve en humoristische workshop voor het maken van communicatie-instrumenten die de netheid van de wijk onder de aandacht brengen.

 

Thema duurzame ontwikkeling:

 • Netwerking met de dienst duurzame ontwikkeling van Evere om te communiceren naar alle gemeentediensten, de vragen, behoeften die verband houden met de diverse collectieve acties van de wijkbewoners over dat thema.
 • Deelname aan het feest « Evere village » tijdens de autoloze zondag.
 • Samenwerking met het Project « Recup and Go » en het project van workshop fietsherstelling.

 

Thema voortgezette opleiding:

Gemeenschappelijk werk met alle stakeholders van de voortgezette opleiding van ’Entrela’ met het oog op de ondersteuning of uitbreiding van uitwisselingen, debatten, informatie en kennis van burgerinitiatieven die in de wijk tot stand komen.

Bedrag van de investering
71 173€
Perimeter
De wijk van Hoog Evere
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top