Onderverdeling volgens type werken en aantal werknemers

Ondernemingen met 10 tot en met 19 werknemers (categorieën A, B, C en D uit de bouwsector)

N.B. : Niet van toepassing op liftinstallaties, elektriciteitswerken en elektrische verwarmingsinstallaties.

 

Alle andere gevallen

Prijsherzieningstabellen, die door de VMSW opgesteld zijn, die gebruikt moeten worden door firma’s van minder dan 10 werknemers (om het even welk type werk); van 10 en meer werknemers (liftinstallaties, elektriciteitswerken en elektrische verwarmingsinstallaties); van 20 en meer werknemers (categorie A, B, C, D uit de bouwsector).

Wij vestigen uw aandacht op de volgende elementen

De prijsherzieningsindex verandert volgens het type werk en het aantal werknemers die bij de firma werkzaam zijn.

Vroeger, waren er twee reeksen voor alle categorieën van werken : “minder dan 10 werknemers” en “10 en meer werknemers”.

Sinds 1 januari 2011, zijn de firma’s uit de bouwsector (A, B, C, D) in 3 reeksen opgesplitst:

  • minder dan 10 werknemers;
  • 10 tot en met 19 werknemers;
  • 20 en meer werknemers.

Deze wijziging is niet van toepassing op liftinstallaties, elektriciteitswerken en elektrische verwarmingsinstallaties, die nog altijd in twee categorieën verdeelt zijn:

  • minder dan 10 werknemers;
  • 10 en meer werknemers.

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u Ali Khadira (02 533 19 48 - akhadira@bghm.brussels) contacteren.

Back to top