PSC Kapelleveld

 • 2016
 • Adres

  Albert Dumontlaan 10
  1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
  België

Belangrijkste afbeelding
Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Habitat & Rénovation heeft als opdracht om bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame en solidaire steden. Hiertoe werkt de vereniging onder andere initiatieven voor sociale stedelijke ontwikkeling uit in sociale woonwijken, in historische arbeidersbuurten die vaak uit de boot vallen in het stadsvernieuwingsbeleid. 

Die initiatieven zijn gebaseerd op een methodologie van gemeenschapsontwikkeling: bewoners samenbrengen om collectief te werken rond gedeelde problemen.  Ze werken ook volgens een benadering van levenslang leren: ervoor zorgen dat de bewoners in staat zijn om bewust te handelen en zich volledig achter de initiatieven te scharen.

Habitat & Rénovation is al meer dan 20 jaar actief op het vlak van sociale cohesie. De vereniging beheert 7 Projecten voor Sociale Cohesie (PSC’s) in 7 sociale woonwijken: één tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe, vijf in het centrum van Brussel en één in Vorst. 

De acties die Habitat & Rénovation uitwerkt in het kader van het PSC Kapelleveld hebben betrekking op 5 aspecten:  

 1. Banden creëren

Het team wil banden creëren op 3 niveaus:

 • Tussen bewoners, via straatwerk en de creatie van tijdelijke ontmoetingsplekken, de organisatie van feestelijke evenementen en de terbeschikkingstelling van de wijkantenne voor burgerprojecten; 
 • Met de OVM (eigenaar van de woningen);
 • Met het netwerk van buurtpartners via het PLAJ (Jeugdplatform van Sint-Lambrechts-Woluwe), bilaterale ontmoetingen met de sociale actoren van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe (Vriendschapswijk, Cultureel centrum Wolubilis, PAJ (Prévention Animation Jeunesse) van Sint-Pieters-Woluwe, Jeugdhuis Le Gué, de VGC …) en het platform 1200.
 1. Woning & woonomgeving

Het team begeleidt en faciliteert collectieve contactmomenten (voorbereidende vergaderingen, infosessies, algemene vergaderingen van de huurders, ...) tussen de bewoners en de OVM.   In sommige gevallen kan die begeleiding zelfs gaan tot interpellaties, in overleg met de OVM. Het team helpt de bewoners niet alleen om actie te ondernemen op het vlak van huisvesting, maar ook met betrekking tot de uitdagingen in verband met hun woonomgeving. Concreet organiseert het PSC Kapelleveld de volgende initiatieven:

 • Activiteiten rond de collectieve toe-eigening van het buurtlokaal als gemeenschappelijk goed in gedeeld beheer;
 • Een infoboetiek waar je informatie en flyers van de buurtverenigingen kan vinden.
 1. Handelingsvermogen

Habitat & Rénovation wil de talenten van de bewoners valoriseren en hun vaardigheden versterken. De vzw biedt hen daartoe ondersteuning zodat ze op wijkniveau initiatieven kunnen voorstellen en dragen.  Bij het PSC Kapelleveld gebeurt dat vooral via de volgende projecten: 

 • Textielatelier;
 • Dienst openbare informaticus;
 • Lessen Frans en FVT, gegeven door vrijwilligers uit de wijk;
 • Workshops multimedia met de jongeren uit de buurt.
 1. Mix

Het team van PSC Kapelleveld wil op een transversale manier ontmoetingsmomenten creëren die een intergenerationele, culturele, gender- en socio-economische mix bevorderen.   De volgende projecten zijn daar een mooi voorbeeld van:

 • Yogalessen, gegeven door vrijwilligers uit de wijk;
 • Gezellige ontmoetingsmomenten tussen de bewoners (intergenerationeel, intercultureel, uiteenlopende socio-economische profielen), zoals apero’s, maaltijden, barbecues, ...
 1. Jongeren en gezinnen

In de sociale woonwijken zijn de uitdagingen met betrekking tot kinderen en jongeren bijzonder groot.  Er worden in dat verband verschillende initiatieven ondernomen:

 • Schoolondersteuning voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs, georganiseerd en omkaderd door ouders en vrijwilligers uit de wijk;
 • Lessen Thaiboksen voor kinderen en jongeren, gegeven door vrijwilligers uit de wijk;
 • Info- en sensibiliseringssessies.
Bedrag van de investering
71 173€
Perimeter
Joseph Aernautstraat en Maerckaertlaan ten noorden, De Beckerlaan ten westen, Maria-Hemelvaartlaan en de Ideaallaan ten zuiden en de Wezembeeklaan, de Grensstraat en de Perspectieflaan ten oosten en de Spiraallaan ten noordoosten.
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top