Inhuldiging De Craene-Guffens in het hart van de wijk Terdelt

Tekst

Vandaag organiseert de Schaarbeekse Haard de inhuldiging van het gebouw op de hoek van de De Craenestraat en de Guffensstraat, in aanwezigheid van de Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou en vertegenwoordigers van de BGHM, de gemeente Schaarbeek en de huurders. Het gebouw telt 21 energiezuinige woningen, waaronder 4 woningen die aangepast zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

Het gebouw dat in het hart van de wijk Terdelt ligt, is in de jaren dertig gebouwd en geïnspireerd op de architectuur van de tuinwijken. Het werd nooit gerenoveerd en voor de uitvoering van de huidige werken bevatte het 42 te kleine en onvoldoende uitgeruste woningen.

De resultaten mogen er zijn!

De ruimte is heringericht om te voldoen aan de huidige behoeften en om plaats te bieden aan woningen voor personen met beperkte mobiliteit.

Het gebouw onderging een lage-energierenovatie waardoor de huurlasten dalen en de CO2-balans verbetert, en dit creëert natuurlijk ook een veel beter wooncomfort. Isolatie van de binnengevels, vervanging van de ramen, dubbele stroomventilatie, efficiënte luchtdichtheid, efficiënte techniek, … allemaal remedies tegen onverteerbare energiefacturen!

Gevels, daken en gemeenschappelijke gedeelten werden gerenoveerd met behoud van de erfgoedkwaliteiten van het gebouw.

De omgeving is ook opnieuw aangelegd, met onder meer een gemeenschappelijke tuin in het binnenhuizenblok en fietsenstallingen.

De eerste huurders die begin september in het gebouw introkken, genieten van kwaliteitswoningen in een rustige en groene omgeving.

"Door de zware renovatie van dit gebouw kan de Schaarbeekse Haard vandaag 21 ruimere woningen verhuren, terwijl de architecturale kwaliteit van dit typische gebouw uit de Terdeltwijk bewaard blijft. Deze nieuwe woningen beantwoorden aan alle normen qua comfort, veiligheid en lage energie, wat ik hoop te bereiken voor alle sociale huisvesting in ons Gewest,” verduidelijkt Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou.

Volgens Myriam Boxus, voorzitster van de Schaarbeekse Haard, “vormen deze verwezenlijkingen het begin van een ambitieus renovatieproject door de Schaarbeekse Haard in de hele wijk Terdelt”.

Bieke Comer, Voorzitster van de BGHM, besluit: "Dankzij de goede thermische binnenisolatie en de zonnepanelen om de gemeenschappelijke delen te bevoorraden, zullen de 21 families die hier komen wonen een lage energiefactuur hebben, wat erg waardevol is gezien de huidige energieprijzen in Brussel. Dit mooie project geeft een veelbelovend startschot voor de andere renovatiewerken die de Schaarbeekse Haard in de Terdeltwijk zal uitvoeren de komende jaren.”

Er zijn inderdaad nog andere projecten aan de gang, en in de komende jaren zullen niet minder dan 170 gezinnen van de wijk opnieuw gehuisvest worden.

Back to top