Wanneer en hoe kan ik klacht indienen?

Een klacht is pas geldig en wordt pas behandeld als hij aangetekend verstuurd werd naar de Openbare Vastgoedmaatschappij of ter plaatse ingediend werd bij die OVM tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Vermeld bovenaan als onderwerp van uw brief dat het om een klacht gaat. De klacht moet ondertekend zijn door de klagende partij of zijn raadsman.

Vervolgens maakt de OVM de klacht over aan de sociaal afgevaardigde. Die neemt de mening van beide partijen in overweging en doet eventueel een voorstel om de kwestie op te lossen. Hij neemt zelf echter geen beslissing over de klacht en adviseert dus enkel. Een raadsman of pleitbezorger naar keuze kan natuurlijk de klagende partij vergezellen. In dit geval moet u de OVM wel vooraf op de hoogte brengen.

Binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht moet de OVM de klagende partij laten weten of zijn klacht ontvankelijk is. Ontvangt u binnen deze termijn geen antwoord van de OVM? Dan wordt de klacht hoe dan ook als ontvankelijk beschouwd.

Binnen de 90 dagen moet de Raad van Bestuur van de OVM een beslissing nemen over de grond van de klacht. Als de klagende partij binnen deze termijn geen antwoord krijgt, wordt de klacht als gegrond beschouwd. Dat wil dus zeggen dat de klagende partij gelijk krijgt.

Beslist men een vrijwillige bemiddeling op te starten terwijl er al een klacht werd ingediend? Dan wordt de termijn van 90 dagen, toegekend aan de OVM, opgeschort tot het einde van de procedure van vrijwillige bemiddeling. Die opschorting mag niet langer dan 6 maanden duren.

Meer informatie vindt u in de rubriek Klachten op onze website.