Reglementering

We benadrukken dat de inlichtingen en documenten die beschikbaar zijn op de website van de BGHM, niet beschouwd mogen worden als een authentieke weergave van de officieel goedgekeurde teksten. Enkel de officiële teksten die in het Belgisch Staasblad werden gepubliceerd, hebben een authentieke waarde.