Niveau 1

Beheersovereenkomst niveau 1 

Deze wordt afgesloten tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de BGHM.

De beheersovereenkomst 2021-2025 werd op 25 februari 2021 tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van de BGHM goedgekeurd.

Deze overeenkomst sluit naadloos aan op de uitdagingen van onze huidige samenleving:

 • Zo is er in het document onder andere sprake van het streefdoel om bewoners van sociale woningen in onze samenleving op te nemen dankzij de verwezenlijking van de in het GHP en de AW geplande woningen, dankzij de sociale economie, de herwaardering van de open ruimten en de wisselwerking tussen de wijken en de omgeving ervan.
 • De overeenkomst is ook gericht op een betere dienstverlening van de OVM’s en de BGHM en geeft de sociale huurders en hun ontplooiing een centrale plaats in alles wat wij doen.
   

Onze beheersovereenkomst is gebaseerd op :

 1. Regeringsverklaring
 2. Doelstellingen mandatarissen
 3. Input van alle directies
 4. De resultaten van de stakeholdersanalyse
 5. De voortzetting van de twee (interne en externe) veranderingen
 6. Oriëntatiebrief
   

De aard van het beheerscontract

 • Sociale huisvesting is belangrijke buffer tegen armoede
 • Het is een cruciaal instrument om recht op wonen te garanderen
 • Sociaal wonen moet terug een hefboom (“ascenseur social”)worden
 • De regering heeft de ambitie om een oplossing te zorgen voor 15.000 huurders
 • De BGHM en de OVM’s zijn hier een deel van deze oplossing
 • Wij geven mensen kansen door niet alleen te zorgen voor een degelijke, betaalbare woning maar we zetten samen met onze stakeholders in op het sociale aspect (geïntegreerde oplossing)

Waarom, Hoe, Wat?

 • Waarom? Sociaal wonen is een springplank om mensen sterker te maken, het geeft kansen aan mensen
 • Hoe? Door onze sector te ondersteunen, te financieren, te begeleiden, te omkaderen, door onze expertise en kennis ter beschikking te stellen en door zelf woningen te bouwen en aan te kopen
 • Wat? Door concrete acties uit te werken en engagementen te nemen

3 prioritaire domeinen

 1. Het domein « kwaliteit » waaronder de acties vallen die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de prestaties, inclusief de financiële prestaties, die de BGHM aan de OVM’s en aan haar stakeholders aanbiedt en die de OVM’s aan hun huurders en kandidaat-huurders aanbieden.
 2. Het domein « samenleving » dat het koppelteken vormt tussen de pijler sociale actie en de pijler gebouwen. Dat domein omvat de acties die streven naar de invoering van een dynamiek die zorgt voor inclusie en sociale samenhang en die openbare en private partners en verenigingen mobiliseren zodat de OVM’s zich kunnen toespitsen op hun basisberoep als vastgoedontwikkelaar (terbeschikkingstelling van kwaliteitsvolle openbare woningen).
 3. Het « interne » domein waaronder een aantal acties vallen die de voortzetting ondersteunen van de interne overgang van de BGHM naar een moderne en voorbeeldige werkgever die de talenten van zijn personeel aantrekt en ontwikkelt. Die acties worden uitgewerkt rond 4 pijlers van het initiatief New Way of Working : Behavior, Bytes, Bricks en organisatie.

 

Document(en):